Quà nào bằng gia đình sum vầy, tết nào bằng tết đoàn viên

Quà nào bằng gia đình sum vầy, tết nào bằng tết đoàn viên

Quà nào bằng gia đình sum vầy, tết nào bằng tết đoàn viên

Tết rồi tôi cũng chỉ có một ước mơ đơn giản như ước mơ của ông cụ ấy.

Meme liên quan: