Tại sao đi xe máy lại tán gái thua thằng đi oto? Vì nó không có cửa.

Tại sao đi xe máy lại tán gái thua thằng đi oto? Vì nó không có cửa.

Đúng là xe máy không có cửa còn ô tô thì có. Nên đi xe máy tán gái thua thằng đi oto. Ảnh meme doãn chí bình đi xe máy tán gái không có cửa