Ngồi ngay ngắn bố mày đốt nhang cho

Ngồi ngay ngắn bố mày đốt nhang cho

Ảnh bé gái đầu nấm cầm 3 cây hương nói "Ngồi ngay ngắn bố mày đốt nhang cho".

Xem thêm: