Thần tài hiện lên, nhấn R để thay đạn

Thần tài hiện lên, nhấn R để thay đạn

Phải nhất đến khi hỏng bàn phím lúc đó mới chịu dừng lại.