Thằng bé vừa khóc vừa đưa nắm đấm nhìn vào camera

Thằng bé vừa khóc vừa đưa nắm đấm nhìn vào camera

Thằng bé vừa khóc vừa đưa nắm đấm nhìn vào camera

Chỉ có bạo lực mới giải quyết triệt để được mâu thuẫn này.