Thanh niên cười và chỉ tay đm thằng này giỏi

Thanh niên cười và chỉ tay đm thằng này giỏi

Thanh niên cười và chỉ tay đm thằng này giỏi

Một câu chửi hay một lời khen ngợi vậy nhỉ?