Thanh niên cười và chỉ tay đm thằng này giỏi

Thanh niên cười và chỉ tay đm thằng này giỏi

Một câu chửi hay một lời khen ngợi vậy nhỉ?