Thanh niên gào thét yamero (dừng lại đi)

Thanh niên gào thét yamero (dừng lại đi)

Thanh niên gào thét yamero (dừng lại đi)

Các hài hước để cầu xin ai đó ngừng một vấn đề đang bàn tán lại.