Thí sinh đường lên đỉnh Olympia cầm phóng lợn

Thí sinh đường lên đỉnh Olympia cầm phóng lợn

Ai rồi cũng cần đến phóng lợn để giải quyết một số chuyện thôi. :(

Xem thêm: