Vịt trắng ngồi xích đu

Vịt trắng ngồi xích đu

Vịt trắng ngồi xích đu

Đã qua rồi cái thời vịt vàng vừa ngồi xích đu vừa khóc.