Thỏ đánh bạn đỏ tay nói: Tao chiều mày quá mày hư rồi phải không?

Thỏ đánh bạn đỏ tay nói: Tao chiều mày quá mày hư rồi phải không?

Mày nên xác định là đỏ người đi là vừa.

Xem thêm: