Tiến Bịp ngồi ăn mì tôm chống đói

Tiến Bịp ngồi ăn mì tôm chống đói

Tiến Bịp ngồi ăn mì tôm chống đói

Cờ bạc ít thôi cho đời bớt khổ.

Meme liên quan: