Trường hợp này bổn cung từ chối hiểu

Trường hợp này bổn cung từ chối hiểu

Ai đó làm ơn mang bổn cung rời khỏi chỗ này.

Xem thêm: