Tuy tôi ít bạn nhưng họ thiểu năng

Tuy tôi ít bạn nhưng họ thiểu năng

Cách để chửi khéo lũ bạn thân.

Xem thêm: