TV trắng đen hiện chữ yêu cho lắm vào rồi ngồi khóc

TV trắng đen hiện chữ yêu cho lắm vào rồi ngồi khóc

TV trắng đen hiện chữ yêu cho lắm vào rồi ngồi khóc

Không yêu sẽ không đau khổ, nhưng mà sẽ đau buồn vì cô đơn.