Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa - Đi cùng nhau dưới ô ngắm mưa

Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa - Đi cùng nhau dưới ô ngắm mưa

Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa - Đi cùng nhau dưới ô ngắm mưa

Bạn còn nhớ người yêu cũ chứ?