Viên trị mê trai, liều dùng 2 đến 3 viên một ngày

Viên trị mê trai, liều dùng 2 đến 3 viên một ngày

Vỉ 20 viên được phân phối khắp cả nước trên các hiệu thuốc.