Vừa lái xe vừa khóc nước mắt nước mũi đầm đìa

Vừa lái xe vừa khóc nước mắt nước mũi đầm đìa

Vừa lái xe vừa khóc nước mắt nước mũi đầm đìa

Nỗi đau này có mấy ai thấu được đây?