Ăn Cool Air, nhai nát và uống nước đá rồi hít: đời hư ảo đưa em vào cơn mê

Ăn Cool Air, nhai nát và uống nước đá rồi hít: đời hư ảo đưa em vào cơn mê

Hít một hơi sốc lên tận óc và không bao giờ dám hít lần thứ hai.

Xem thêm: