Anh bạn, cậu quá hề, hãy làm đội trưởng của bọn tôi

Anh bạn, cậu quá hề, hãy làm đội trưởng của bọn tôi

Anh bạn, cậu quá hề, hãy làm đội trưởng của bọn tôi

Đỉnh cao sự hề hước của bạn làm những chú hề như bọn tôi phải bái phục.

Xem thêm: