Bần Tăng lấy kotex chọi vào mặt thí chủ bây giờ

Bần Tăng lấy kotex chọi vào mặt thí chủ bây giờ

Một cách hay để chửi ai đó là thằng đàn bà.

Xem thêm: