Bàn tay người bị trắng ở hai ngón tay: ngón giữa và ngón áp út

Bàn tay người bị trắng ở hai ngón tay: ngón giữa và ngón áp út

Bàn tay người bị trắng ở hai ngón tay: ngón giữa và ngón áp út

Chắc đêm qua là một buổi tối dữ dội vô cùng tận đây mà.