Bé cái mồm thôi! Chaien bị quát

Bé cái mồm thôi! Chaien bị quát

Dùng để comment khi ai đó lỡ mồm nói ra một sự thật hiển nhiên.

Xem thêm: