Bé gái cầm cả nguyên cây sầu riêng chọi

Bé gái cầm cả nguyên cây sầu riêng chọi

Cả cây sầu riêng mới xứng đáng với mày.

Xem thêm: