Bé Xuân Mai hát hê hê hê rửa mặt như hề

Bé Xuân Mai hát hê hê hê rửa mặt như hề

Dảk dảk quá chẳng được mẹ yêu, khăn mặt đâu mà ngồi mlem mlem...