Các nhân vật chính trong Tây Du Ký phiên bản Việt Nam

Các nhân vật chính trong Tây Du Ký phiên bản Việt Nam

Các nhân vật chính trong Tây Du Ký phiên bản Việt Nam

Bao gồm: Tôn Bá Khá, Đường Xuân Huấn, Trư Sky Sa Bịp và Ngưu Minh Tuyền.