Cậu bé da đen đeo tai nghe gào khóc

Cậu bé da đen đeo tai nghe gào khóc

Cậu bé da đen đeo tai nghe gào khóc

Đây là bạn mỗi khi buồn mà nghe Mr. Siro hát.