Cậu bé mặt buồn bã nói tao sợ nghiện lắm

Cậu bé mặt buồn bã nói tao sợ nghiện lắm

Sợ mấy thằng nghiện hay sợ nghiện thứ gì đó chăng?

Xem thêm: