Chẳng cô gái nào thừa nhận mình đã có người yêu đâu. Tin tôi đi.

Chẳng cô gái nào thừa nhận mình đã có người yêu đâu. Tin tôi đi.

Cũng như các cô gái luôn bảo anh là người thứ 2. Vâng ngoài người đầu tiên thì tất cả đều là người thứ 2.

Xem thêm: