Chẳng lẽ bố mày lại dìm mày xuống hồ bây giờ

Chẳng lẽ bố mày lại dìm mày xuống hồ bây giờ

Chẳng lẽ bố mày lại dìm mày xuống hồ bây giờ

Chẳng lẽ bố mày dìm com mẹ xuống hồ bây giờ. Dùng ảnh này để kết thúc một trận chiến comment bằng hình ảnh thì cũng khá ok đấy.