Chỉ biết chắp tay cầu nguyện thôi

Chỉ biết chắp tay cầu nguyện thôi

Chứ bây giờ tao không biết làm gì khác ngoài việc cầu nguyện cả.

Xem thêm: