Những hình ảnh đó hấp diêm thị giác của tao

Những hình ảnh đó hấp diêm thị giác của tao

Những hình ảnh đó hấp diêm thị giác của tao

Tao đang rất bực bội, mày sẽ phải nhận cái kết đau đớn.

Xem thêm: