Chim cánh cụt nói không căng nữa tôi về

Chim cánh cụt nói không căng nữa tôi về

Chim cánh cụt nói không căng nữa tôi về

Căng gì nữa, dỗi rồi về thôi.

Meme liên quan: