Chipu nói đây trông như lá cần í nhờ

Chipu nói đây trông như lá cần í nhờ

Là lá cây khoai lang đó má ơi.

Xem thêm: