Mèo khóc nói nhưng làm đéo có tiền bạn ơi

Mèo khóc nói nhưng làm đéo có tiền bạn ơi

Không có tiền thì làm ăn cái gì nữa chứ?

Xem thêm: