Chó ôm chai bia: thứ giết chết ta không phải kỷ niệm mà là phóng lợn

Chó ôm chai bia: thứ giết chết ta không phải kỷ niệm mà là phóng lợn

Chó ôm chai bia: thứ giết chết ta không phải kỷ niệm mà là phóng lợn

Thực tế nó phũ phàng thế đấy.

Meme liên quan: