Chữ không được sắp xếp bằng những từ có

Chữ không được sắp xếp bằng những từ có

Chữ không được sắp xếp bằng những từ có

Mỗi khi con gái nói không thì bạn phải hiểu như cái hình ảnh này.