Chú mèo trắng khóc nước mắt tràn ra sàn nhà

Chú mèo trắng khóc nước mắt tràn ra sàn nhà

Nỗi đau này đối với mị là quá lớn.

Xem thêm: