Chữ Vãi Lôn quay quanh trái đất - sợ vãi cả lôn

Chữ Vãi Lôn quay quanh trái đất - sợ vãi cả lôn

Chữ Vãi Lôn quay quanh trái đất - sợ vãi cả lôn

Intro bắt đầu cho một bộ phim kinh dị tại Việt Nam.