Cô gái bị bóp miệng hỏi ai đã đặt tên cho dòng sông

Cô gái bị bóp miệng hỏi ai đã đặt tên cho dòng sông

Câu hỏi khó nhất từng được đặt ra.

Xem thêm: