Cô gái hét nói để bà mày yênnnn

Cô gái hét nói để bà mày yênnnn

Cô gái hét nói để bà mày yênnnn

Mày đụng đến bà, bà cho mày xem.