Chiếc xe SH dần bay màu biến mất

Chiếc xe SH dần bay màu biến mất

Chiếc xe SH dần bay màu biến mất

Anh em theo kèo trên kiểu này mất khá nhiều iPhone và SH rồi đó.

Meme liên quan: