Cô gái mắt cận nằm khóc nước mắt chảy thành dòng

Cô gái mắt cận nằm khóc nước mắt chảy thành dòng

Cô gái mắt cận nằm khóc nước mắt chảy thành dòng

Nỗi đau mỗi khi thấy crush đăng hình hạnh phúc bên ai kia.