Anh giới thiệu bản thân đi, anh tuy nghèo nhưng... cô gái biến mất

Anh giới thiệu bản thân đi, anh tuy nghèo nhưng... cô gái biến mất

Anh giới thiệu bản thân đi, anh tuy nghèo nhưng... cô gái biến mất

Nghèo thì suốt đời ế thôi thắc mắc cái gì ơ kìa?