Có tiền chạy án chưa mà ngông thế bạn?

Có tiền chạy án chưa mà ngông thế bạn?

Lời cảnh tỉnh cho những ai hung hăng trên facebook.