Lấy khăn lau mồ hôi bằng rất nhiều tay

Lấy khăn lau mồ hôi bằng rất nhiều tay

Cảm giác rất đáng sợ so với những chuyện gì vừa xảy ra.