Chó quát: nó nói đúng rồi đấy mày im con mẹ mồm vào đi

Chó quát: nó nói đúng rồi đấy mày im con mẹ mồm vào đi

Đã đến lúc để một con chó dạy đời.

Xem thêm: