Cụ Dumbledore cầm súng nói dit mẹ mày thằng ôn con này

Cụ Dumbledore cầm súng nói dit mẹ mày thằng ôn con này

À thì ra mày chọn cái chết?

Xem thêm: