Damn bro, bạn đã làm Mulan cười

Damn bro, bạn đã làm Mulan cười

Làm Mulan cười còn khó hơn làm Trấn Thành cười gấp nhiều lần.

Xem thêm: