Doraemon nói không cô đơn đời không nể

Doraemon nói không cô đơn đời không nể

Doraemon nói không cô đơn đời không nể

Đời người rồi ai cũng phải trải qua cô đơn mà thôi.

Meme liên quan: