Đứa bé nói vãi lon luôn đầu cắt moi

Đứa bé nói vãi lon luôn đầu cắt moi

Vui sao mấy tiếng đầu lòng con gọi "vl luôn đầu cắt moi". đứa bé mới sinh nói vl đầu cắt moi

Xem thêm: